Bedekte teelten

Onder bedekte teelten verstaan we teelten in / onder plastic tunnels en in glazen kassen. Bijenvolken die in bedekte teelten ingezet worden hebben het vaak zwaar. Er is vaak weinig en te eenzijdig voedsel voor ze te halen. Het is dan ook geen uitzondering dat deze volken ondanks een overvloed aan bloesem toch bijgevoerd moeten worden. Zelfs met het bijvoeren is het geen uitzondering dat volken die voor deze teelten ingezet worden krimpen of zelfs zo verzwakken dat ze de komende winter niet doorkomen.

 

Momenteel hebben wij onze bijen zowel in tunnels als in glazen kassen staan. Dit jaar alleen bij de aardbeienteelt.

 

In het document van bijen@wur is nog een heleboel extra informatie hierover tevinden, klik HIER om dit document te downloaden.