Van ei tot bij

De koningin kan bevruchte en onbevruchte eitjes leggen. Uit de bevruchte eitjes kunnen werksterbijen of koninginnen geboren worden. Uit de onbevruchte eitjes worden de darren geboren.
Het ei-stadium is voor alle toekomstige bijen gelijk en duurt drie dagen. Als het eitje net gelegd is staat het nog rechtop op de bodem van de cel. Gaandeweg de drie dagen gaat het eitje steeds platter liggen tot het gewoon plat op de bodem van de cel ligt.

 

Na drie dagen komt er uit het eitje een larfje dat zes dagen larf blijft. Deze larfjes worden gevoerd door de jonge werksterbijen. Door de samenstelling van het toegediende voedsel kunnen de werksterbijen bepalen of er uit een bevrucht eitje een gewone werkster of een koningin geboren moet worden. De gewone werkster-larfjes krijgen gewoon voerder sap terwijl de toekomstige koningin zogenaamde koninginnengelei toegediend krijgt.

De darren krijgen ook het gewone voeder sap toegediend in het larf stadium.


Tot en met het larf stadium verloopt het proces voor de koningin, de werkster en de darren gelijk en duurt dus 9 dagen (3 dagen ei en 6 dagen larf). Alleen voor de koningin wordt een speciale cel, een zogenaamde moerdop gemaakt. Deze is beduidend groter dan een gewone cel. Na deze 9 dagen gaan de larven over naar het pop stadium. Aan het begin van dit stadium wordt de cel waarin de larf zit met een was dekseltje afgesloten door de verzorgende werksters. Het larf stadium duurt voor de koningin, werksterbij en darren niet meer even lang.

 

De koningin zit slechts 7 dagen als pop in haar moerdop en wordt dus 16 dagen nadat het eitje gelegd is geboren. Voor de werksterbij duurt het pop stadium 12 dagen zodat werksters na 21 dagen worden geboren. De darren hebben het meeste tijd nodig. Voor hen duurt het pop stadium 15 dagen zodat zij pas 24 dagen nadat het eitje gelegd is geboren worden.

 

De geboorte gaat voor alle jonge bijen weer hetzelfde. De pop is een jonge bij geworden en klaar om geboren te worden. Deze geboorte vindt plaats doordat de jonge bij het wasdekseltje dat op de cel zat waarin de pop volgroeide wegknaagt. Hierna kruipt de jonge bij uit de cel en is de geboorte een feit!