Imkercafé Vrijdagavond 6 december 2019.


Beste Imkers en andere belangstellenden,

Vrijdag 6 december 2019, Imkercafe op De Bijenboerderij.

Lokatie: De BijenBoerderij B.V., Strijbeekseweg 62 A, 4856 AB Strijbeek, Nederland

 

Lezing Jap Smits‘Blije bij op de hei.'

Uit recent onderzoek van Duitse en Nederlandse insectenonderzoekers is gebleken dat 76% van de insectenpopulaties de laatste 30 jaar stilletjes aan is verdwenen. Ook met angeldragers zoals wespen en bijen en vooral de wilde bijen gaat het niet zo goed. Wat kunnen we doen aan deze drastische achteruitgang en hoe beheren we onze natuur met aandacht voor insecten en met name de wilde bijen en wespen. De lezing van Jap Smits, boswachter ecologie, entomoloog en heidespecialist bij Staatsbosbeheer start met een korte inleiding over zijn insectenreservaat de Strabrechtse Heide en de betekenis van het nemen van insectgerichte beheermaatregelen. Daarna zoemt  Smits in op specifieke beheermaatregelen voor insecten in heidegebieden op de droge zandgronden. 

 

Onderwerpen die aan de orde komen:
•  Ontstaan van onze heide cultuur/natuurgebieden.
•  Klimaat (verandering).
•  Effecten van verzuring en luchtverontreiniging (Stikstof depositie).
•  Aanpassing soorten aan het cultuurlandschap.
•  Beheermaatregelen voor insecten en bijen in het bijzonder.

 

Iedereen is welkom en de entree is gratis.
Inloop vanaf 19:30 het programma start om 20:00.
Vooraf en na de presentatie gelegenheid om een drankje te nuttigen. 
Tot op het imkercafé!

 

 

Routebeschrijving naar De BijenBoerderij.

 

Wat is een Imkercafé?