Vanaf heden voorlopig GEEN Imkercafé


Aan alle belangstellenden willen we bij deze laten weten dat wij vanaf heden voorlopig geen Imkercafé meer zullen houden op de Bijenboerderij.

 

We gaan een drukke periode in op de Bijenboerderij en het organiseren van het Imkercafé zal de komende maanden niet gaan. Of wij in het najaar weer het Imkercafé gaan organiseren moet nog blijken. We zullen u daar te zijner tijd van op de hoogte stellen.

We kijken terug op mooie bijeenkomsten de afgelopen maanden, bedankt aan iedereen die daar aan heeft bijgedragen!